Постановка та ведення бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік являє собою впорядковану систему збирання, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов’язання організації та їхній рух шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.

Грамотна постановка бухгалтерського обліку дає змогу формувати повну і достовірну інформацію про діяльність організації та її майновий стан, необхідну внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності.

Що включає ведення бухгалтерського обліку?

Допомога в розробці єдиних і незмінних методичних засад ведення бухгалтерського обліку, принципів, методів і процедур, які будуть використовуватися підприємством для складання та подання фінансової звітності. Послуга з формування облікової політики надається як окремими підприємствами, так і групі підприємств, фінансова звітність яких консолідується. Основною метою розроблення та прийняття облікової політики є забезпечення одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його роботи.

Забезпечення відображення господарських операцій на рахунках і в регістрах бухгалтерського обліку на основі загальних принципів, таких як обачність, безперервність, автономність, послідовність, періодичність тощо.

Ми надаємо бухгалтерські послуги на різних програмних платформах, включаючи 1С: Підприємство.

Організація бухгалтерського обліку за розрахунками з персоналом компанії, яка охоплює нарахування та виплату основної та додаткової заробітної плати, лікарняних, витрат на відрядження та інших розрахунків зі співробітниками.

Забезпечення дотримання норм чинного податкового законодавства України під час складання податкових декларацій, повноти нарахування та своєчасності сплати податків та інших обов'язкових зборів. Надання послуг з податкового планування, інші консультаційні послуги, супровід, під час перевірки контролюючими органами.

Наші послуги

Заповніть Ваші контактні дані

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Drag and drop files here or
Max File Size: 5 MB

Заповніть форму, щоб отримати консультацію (це безкоштовно)

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.